Motioner 2015 | Sverigedemokraterna i Kumla

Motioner 2015

Kumla 2015-03-02

 

Motion: Farthinder på Mastgatan utanför Skogstorpsskolan samt i anslutning till skolor och förskolor.

 

Vi har följt trafiken utanför Skogstorpsskolan via föräldrar, barn och anhöriga sedan skolan byggdes 2003. Barn lämnas på morgonen för att sedan hämtas av någon vid skolan efter skoldagens slut. Det finns således många timmars studier av trafik situationen utanför skolan gjorda av väntande föräldrar. Trafiksituationen liknar ibland rent kaos och kan pga att barn förekommer där anses direkt livsfarlig. Det är ett under att inga barn har blivit påkörda då vägen utanför skolan trafikeras av både tung trafik till industriområdet samt av personbilstrafik. Vilken dessutom förvärrats av anslutningen till Lidhl parkering och biltvätt med dess infart och utfart.

 

Trots 30km/tim i hastighetsbegränsning så gasas det på rejält i höga hastigheter och det är inte ovanligt med omkörningar utanför skolan. Det är skrämmande hur många förare som inte ens lättar på gasen trots närvaron av barn. När bilar står parkerade framför skolan så springer barnen ut i mellan dem för att korsa vägen. Det har observerats både lastbilar, bussar och personbilar som kommer i otäckt höga hastigheter samtidigt som små barn gått rakt ut på den trånga vägen. I samband med att det nu ändå ska byggas i området med en eventuell ny handelsbyggnad vid Vägtorget så kan det vara lämpligt att passa på och förse vägen utanför skolan med ett par rejäla vägbulor för att skydda barnen mot trafiken från båda håll. Det kan även finnas anledning att undersöka behovet av farthinder vid andra riskfyllda områden där barn vistas i anslutning till övriga skolor och förskolor i kommunen.

 

Vi föreslår därför:

 

-Att kommunen bygger två farthinder/vägbulor på Mastgatan utanför Skogstorpsskolan i samband med annat bygge runt området eller tidigare.

-Att Kommunen utreder behovet av farthinder för att öka trafiksäkerheten vid samtliga skolor och förskolor i Kommunen.

 

 

 

 

Veronica Svanberg för Sverigedemokraterna

 

Kumla 2015-03-02

 

Motion: Vänteficka och övergångsställe på Mastgatan utanför Skogstorpsskolan.

 

I området mellan cykelbana och vägen utanför Skogstorpsskolan finns i dag en grässträng. Denna grässträng består i dag mest av leriga hålor efter bilars däck och snöröjningens framfart vilket kan ses på bifogad bildbilaga. Som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd för alla skolbarn samt annan trafik skulle denna grässträng räcka till att bygga en ”vänteficka” för bilarna som väntar på skolbarnen dagligen. Förslagsvis en rymlig ficka med upphöjda kanter mot cykelbana och lika lång som ytan framför skolan. Detta för att skapa mer reglerad plats för fordon samt få bort den leriga plätten gräs. Vi önskar även att kommunen utreder möjligheten till ett övergångsställe likt det utanför Kumla kyrka över Mastgatan ev placering samt trafiksäkerhetsnytta.

 

 

 

Vi föreslår därför:

 

 

-Att Kommunen bygger en vänteficka på Mastgatan utanför Skogstorpsskolan.

Detta förslagsvis i samband med annat bygge i området eller tidigare.

-Att kommunen utreder möjligheten och trafiksäkerhetsnyttan av ett övergångställe för skolbarnen över Mastgatan.

 

Bilaga

mast

 

Bild grässträng Mastgatan

Veronica Svanberg för Sverigedemokraterna