Styrelsesammansättning 2019 | Sverigedemokraterna i Kumla

Styrelsesammansättning 2019

Efter årsmötet lördag den 26 januari ser styrelsen ut som följer.

Ordförande: Greger Persson

Vice ordförande: Patrik Nyberg

2a vice ordförande: Tobias Svensson

Ledamot: Sven-Erik Kilsten

Ledamot: Lise-Lotte Karlsson

Ersättare: Börje Magnusson

Ersättare: Ann-Sofie Karlsson

Revisor: Per Söderlund

Revisor: Fredrik Dahlberg

Revisor suppleant: Tina Pirttijärvi

Valberedning: Virosa Millard

Valberedning: Jeanine Magnusson

Valberedning: Henrik Wallgren